Energetický regulační úřad

Roční zpráva o provozu ES ČR 2010

Měsiční zprávy

Annual Data Summary of Electric Power System of the Czech Republic

PDF - RZ2010 - PDF
Energetický regulační úřad

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
tel.: +420 564 578 666
fax: +420 564 578 629 - Odbor kanceláře úřadu
+420 564 578 641 - Sekce regulace
+420 564 578 642 - Odbor licencí
e-mail: jméno.příjmení@eru.cz
www stránky: www.eru.cz


Energetický regulační úřad
dislokované pracoviště

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
tel.: +420 255 715 555
fax: +420 255 715 520 - Odbor kanceláře úřadu
+420 255 715 568 - Sekce regulace
+420 255 715 567 - Odbor strategie
e-mail: jméno.příjmení@eru.cz
www stránky: www.eru.cz


Zpracování